Kursy a článečky

Myšlenky z prací a knih lékaře Jana Hnízdila.
Mýlí se ten, kdo považuje psychopata za výraznou zrůdu, kterou lze odhalit již na první pohled. Jsou to velmi často lidé komunikativní a na první pohled šarmantní a sympatičtí. Pouze častějším kontaktem a větší blízkostí je možné odhalit také jejich odvrácenou tvář: bezbřehý egoismus, narcismus, bezohlednost ke svému okolí, absolutní nedostatek soucitu a empatie. Tito lidé, hadi v oblecích, bývají vzdělaní, chytří, inteligentní, nechybí jim jisté kouzlo osobnosti a s ním i dar přesvědčit a ovládnout určitou skupinu lidí. Charakteristickým znakem je krátkodobost, není to běh na dlouhou trať, za poměrně krátkou dobu lze pozorovat u těchto lidí jejich aroganci, patrné jsou určité znaky násilníků a zlodějů. Prozrazují se projevem, kdy se až tak nekontrolují, ve vypjatějších situacích nebo když se jim daří a oni přestávají být soudní. Had v obleku začíná odhalovat svou pravou tvář a chová se jako psychopat.
Hadi v obleku jakožto nový druh manažerů má tolik oceňované vlastnosti jako dravost, cílevědomost, touhu postupovat ve firemním žebříčku a samozřejmě dostatek sebevědomí. Problém manažerů psychopatů je ale v tom, že kromě oceňovaných vlastností mají i ty, které z nich dělají právě psychopaty, tedy chybí jim část mozku, která zodpovídá za svědomí, ohledy, empatii a sociální cítění. Na šikaně svých podřízených nevidí nic špatného, nemají na to mozkovou kapacitu. Stres, který svým podřízeným „hadi v oblecích" vytvářejí, je neustálý a způsobuje i větší zdravotní komplikace. Hnízdil to přirovnává k legendárnímu pokusu, který v jedenáctém století provedl perský učenec a lékař Avicenna. Do dvou sousedních kotců umístil domácího berana a vlka. Beran přestal žrát a za několik dní pošel. Stres z přítomnosti dravce ho zahubil. Stejně jako dneska hubí stres z neustálé přítomnosti či kontroly dravce manažera jeho podřízené, např. v open spacech. Vyvolaný stres nicméně ničí i manažery psychopaty, kteří žijí v neustálém napětí, mají vysoký krevní tlak, zažívací potíže a nemohou spát.
Hadů v obleku působících v ČR nejspíše nebude málo. Klíčovými otázkami je pak to, jak vysoko se jim již podařilo vyšplhat a jaký mají vliv? O kolik vás již okradli či se k tomu právě chystají? Kdo je může zastavit a jak? Není vůbec pochyb o tom, že vedoucí pracovníci tohoto typu zanechávají často v oblasti mezilidských vztahů na pracovišti dokonalou spoušť. Ale porozumět signálům takového distresu a usvědčit je není vůbec jednoduché.
Psychiatr Robert Hare a psycholog Paul Babiak, autoři knihy "Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce", zjistili, že mezi manažery, ale i politiky je mnohem vyšší procento nebezpečných psychopatů, než mezi vězni v amerických federálních věznicích. Každý sice chápe to, že se může narodit člověk bez ruky nebo s nějakou tělesnou vadou. Málokdo ale chápe, že se může narodit člověk s poškozeným charakterem nebo i bez něj, člověk s charakterově invalidním mozkem. Když se dostane do vysoké funkce, je zle, neboť není síly, jak ho odstranit.
K odhalení "hadů v obleku“ může posloužit modifikovaný test francouzské psycholožky Isabelle Nazare-Aga, autorky knihy „Nenechte sebou manipulovat. Aneb jak rozpoznat manipulaci a jak se jí bránit.“ Za každou shodu s následujícími dvaceti příklady chování přičtěte na vrub testované osoby jeden bod.

1. Dává okázale najevo svoje znalosti, rád ohromuje množstvím publikací, sečtělostí, citacemi a odkazy. Sází na nedostatečné znalosti druhých, snaží se vzbudit dojem, že „má navrch“.
2. Je sebestředný. Obklopuje se výlučně lidmi nejistými a bezmezně oddanými. Přestože tvrdí pravý opak, názory ostatních jej nezajímají, jejich práva, potřeby a problémy nevnímá.
3. Jeho osobní integrita a růst jsou nerozlučně spojené s ponižováním ostatních. Pokud o někom hovoří, pak ironicky, s despektem. Je jako topící se člověk, jenž strhává pod vodu svého zachránce. Jeho vztahy připomínají nepřetržitý boj. Nemá žádné skutečné přátele.
4. U druhých dokáže vyvolat pocit viny i za sebemenší pochybení. Používá přitom zdánlivě logické argumenty a morální zásady, jimiž se účelově ohání. Sám pocit viny nezná. Je bezchybný.
5. Zdvořilosti, ohleduplnosti a slušnosti druhých využívá k dosažení vlastních cílů. Snaží se zmocnit toho, co nemůže mít: jejich dobrých vlastností, nadání a úspěchů. Zodpovědný a slušný člověk se snadno stává jeho kořistí.
6. Nepřetržitě kritizuje a pomlouvá. Nikdo si nemůže být jistý, že unikne jeho útokům. Dokonalost neexistuje a on je od toho, aby na to druhé upozorňoval. Terčem kritiky se mohou stát i malichernosti, které s jeho odborností nijak nesouvisejí.
7. Pokud nevycházejí jeho plány, zbavuje se odpovědnosti, svaluje vinu na druhé. Prohlašuje, že se stal obětí spiknutí neschopných, omezených a líných.

8. Pokud má udělat nějaké jasné a jemu nepříjemné rozhodnutí, neučiní tak otevřeně. Raději se stáhne do pozadí, aby se za čas mohl stát jeho hlasitým kritikem.

9. V případě úspěchu nezapomene zdůraznit, že na něm má zásluhu především on. Pochvala a povzbuzení spolupracovníků jsou mu cizí.
10. Trvá na okamžitých odpovědích na svoje otázky. Druhým dává neustále najevo, že musejí být dokonalí, nesmějí měnit názor, musejí všechno vědět. Vlastní názory, chování a pocity přitom pružně mění.
11. Je mistrem v umění lhát. Jestliže jej na rozpor upozorníte, kategoricky popře, že by změnil názor a ještě vás obviní, že jste jej špatně pochopili. Pravděpodobně si ani neuvědomuje, jak často lže. Neznamená to ovšem, že si to neuvědomuje nikdy.
12. Forma je pro něj důležitější než obsah. Zakládá si na svém vzhledu, kondici a vnějším efektu.
13. Nesnáší, aby kdokoliv žertoval na jeho účet, kritizoval jej, nebo mu dokonce něco odmítl. Dokáže popírat i zřejmá fakta. Kritika v něm vyvolává nejistotu a úzkost, které pak zakrývá jedovatými a uštěpačnými poznámkami.
14. Jestliže mu docházejí argumenty, uchyluje se k teatrálním posměšným gestům a opovržlivým grimasám.
15. Je mistrem v používání „dvojité vazby“ (double bind). Jde o paradoxní komunikaci, při níž jsou dvě navzájem si odporující zprávy vysloveny tak, že když vyhovíte jedné, nevyhovíte druhé. Vyčítá vám například, že jste v oboru nevzdělaní a když se od něj chcete dozvědět víc, odpoví : „To je zbytečné, stejně byste to nepochopil.“. Ať uděláte cokoliv, je z vás hlupák.
16. S diskuzí souhlasí jen tehdy, pokud je si jistý, že z ní vyjde jako vítěz. Jestliže se dostane do úzkých, odejde, nebo neomaleně změní téma rozhovoru. Ve strachu z prohry neváhá sáhnout ani ke skrytým hrozbám.
17. Svoje žádosti neformuluje jasně, ale raději oklikou, tak, aby na základě vynucené odpovědi druhého mohl dospět k závěru sám.
18. Vadí mu lidé v okolí, kteří si dobře rozumějí. Rozeštvává je. Nesoulad a podezíravost se přitom šíří plíživě. Bývá těžké určit, odkud vlastně přicházejí.
19. Vyhýbá se přímému kontaktu, vzkazy nechává vyřizovat „svými“ lidmi. Místo osobního rozhovoru raději telefonuje, píše nebo komunikuje prostřednictvím médií.

20. Přestože není v obvyklém slova smyslu stranický, straní, rozděluje, aby snadněji panoval.
Hodnocení :
Pět a méně bodů shody: V pracovním životě může působit, aniž by byl bezprostřední hrozbou pro svoje okolí. Jeho excesy v chování jsou spíše ojedinělé a náhodné. Je schopen podřídit své zájmy celku. V podmínkách fungující občanské společnosti je reálná šance na jeho uzdravení.
Patnáct a více bodů shody: Jde o nebezpečného manipulátora s těžkou osobnostní, charakterovou poruchou. Pro působení v pracovním a veřejném životě je naprosto nevhodný. Má ničivý vliv na mezilidské vztahy a fungování týmu. Celek vždy podřizuje svým zájmům. Účinná léčba neexistuje. Je třeba jej izolovat, zabránit mu, aby ohrožoval sám sebe a svoje okolí.

Průběžně aktualizovány byly a jsou i další dva weby, tj. http://mypublication.webgarden.cz/,

 http://kultura-unas.webgarden.cz/, zejména pokud jde o publikační aktivity, zajímavé konference a závěrečné práce mých studentů. 

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano. (17 | 100%)
Ne ( | 0%)
Stránky spravuje a tvoří Eva Heřmanová, Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one